Strona startowa
O spółdzielni:

Historia

Statut

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zasoby

Kontakt

 
Aktualności:

Wiadomości

Gazetka

Przetargi

Domy kultury

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenia mieszkaniowe

   
 

Wyniki konkursu „Balkony w kwiatach

Znamy już tegorocznych laureatów osiedlowych edycji konkursu na najpiękniejsze balkony i ogródki na Nagórkach, Jarotach i Pieczewie. Konkurs trwał od czerwca do sierpnia br. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przez wiceprezesów SM „Jaroty” – Jolantę Piechocką i Piotra Wałeckiego - odbywało się w poszczególnych osiedlach we wrześniu br. Jak co roku komisje wyłonione z członków Rad Osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” oceniali dobór i kompozycję roślin, systematyczność ich pielęgnowania, efekt estetyczny i oryginalność zagospodarowania. Założeniem konkursu jest pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w zwiększaniu dbałości o środowisko i wykształcenie poczucia współodpowiedzialności za swoje i najbliższe otoczenie.


 
 

JAROTY

W XVII edycji konkursu na osiedlu Jaroty wstępnie wytypowano 300 balkonów, z których komisja konkursowa w składzie: Irena Hajdamowicz – przewodnicząca komisji konkursowej, Halina Kozińska – przewodnicząca komisji kultury i sportu oraz Maria Ciołkowska i Zbigniew Tomaszewski – członkowie wyłoniła 16 laureatów w następujących kategoriach:
Mały balkon: Iwona Rogozińska, ul. Boenigka, Danuta Kundzicz, ul. Boenigka, Maria i Brunon Kozłowscy, ul. Leyka, Krystyna i Kaziemierz Tucholscy, ul. Leyka.
Duży balkon: Grażyna i Jan Truszczyńscy, ul. Burskiego, Wiesława i Krzysztof Zbrzeźniakowie, ul. Hanowskiego, Janina i Zbigniew Kadajowie, ul. Janowicza, Teresa i Kazimierz Najmowiczowie, ul. Kanta, Ewa Roszko, ul. Malewskiego, Anna Żurańska, ul. Wiecherta, Ryszard Bogucki, ul. Wilczyńskiego, Anna Szlachtowicz-Krogulska, ul. Wiecherta.
Ogródek: Barbara Krawczun, ul. Jaroszyka, Irena i Henryk Knopowiczowie, ul. Mroza, Teresa i Adam Czerwińscy, ul. Herdera oraz Alina i Andrzej Pazurkiewiczowie za ogródek i duży balkon. [galeria...]

Uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych odbyło się 16 września br. w Administracji Osiedla „Jaroty”, przy ul. Leyka 17. Okolicznościowe dyplomy wręczała laureatom uczestnicząca w spotkaniu Halina Zaborowska-Boruch, wiceprezydent Olsztyna. [galeria...]

 
   
 

PIECZEWO

Kilkakrotnie przemierzali osiedle Pieczewo członkowie komisji w składzie: Jarosław Prawdzik – przewodniczący komisji konkursowej, Małgorzata Gieczewska – przewodnicząca komisji kultury oraz członkowie: Halina Wysocka-Borejszo, Bogumiła Gadziała, Tomasz Wysocki-Borejszo i Jan Wierzbowicz. W toku przeprowadzonego przeglądu komisja w XIV edycji konkursu postanowiła wyróżnić i nagrodzić właścicieli 10 najpiękniejszych balkonów i ogródków za trud i wysiłek włożony w upiększanie osiedla Pieczewo. Wśród laureatów znaleźli się: Gizela Bołtowicz, ul. Wilczyńskiego, Mirosława Szejda, ul. Sikiryckiego, Józef Okonowicz, ul. Wachowskiego, Roman Mańko, ul. Gębika, Jerzy Czywil, ul. Stramkowskiej, Barbara Jankowska, ul. Jeziołowicza, Waldemar Kamiński, ul. Jeziołowicza, Jadwiga Dutkiewicz, ul. Jeziołowicza, Jadwiga Urbańska, ul. Żurawskiego, Alina Łaszyn, ul. Żurawskiego. [galeria...]

Na uroczystym podsumowaniu konkursu, które obyło się 9 września br. w Administracji Osiedla „Pieczewo”, ul. Jeziołowicza 11,    właścicielom najpiękniejszych balkonów i ogródków wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci bonów towarowych, ufundowanych przez organizatora konkursu. Podczas spotkania laureaci dzielili się spostrzeżeniami, uwagami i radami dotyczącymi  pielęgnacji roślin oraz tworzenia fantazyjnych kompozycji kwiatowych. [galeria...]

 
             
 

NAGÓRKI

Na osiedlu Nagórki przeglądu balkonów i ogródków dokonywała komisja w składzie: Roman Szostek – przewodniczący Rady Osiedla, Zofia Wysokińska – przewodnicząca komisji kultury oraz członkowie: Halina Wojciechowska, Mariola Witkowska, Hanna Szostek i Danuta Lech. W XI edycji konkursu jury postanowiło wyróżnić 10 właścicieli balkonów  i 10 właścicieli ogródków:
W kategorii ogródków nagrodzeni zostali: Marianna Wasilewska, ul. Wańkowicza, Anna Haroń, ul. Wańkowicza, Danuta Ruchlewicz, ul. Orłowicza, Zofia Cader, ul. Wańkowicza, Krystyna Zahorska, ul. Orłowicza, Tadeusz Krysztofiak, ul. Orłowicza, Danuta Żygo, ul. Orłowicza, Janina Wach, ul. Orłowicza, Cecylia Kryba, ul. Murzynowskiego oraz Lucyna Kordasz, ul. Barcza.
Natomiast w kategorii balkonów uznanie jury zdobyli: Ewa Gawrzyalska, ul. Wańkowicza, Zdzisław Wolski, ul. Wańkowicza, Małgorzata Rutkowska, ul. Orłowicza, Teresa Buchowska, ul. Orłowicza, Zofia Wysokińska, ul. Orłowicza, Halina Guzowska, ul. Murzynowskiego, Czesława Ratajczak, ul. Barcza, Mirosława Kamińska, ul. Orłowicza, Teresa Grzymkowska, ul. Orłowicza, Renata Nikiel, ul. Barcza. [galeria...]

2 września br. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe podczas uroczystego spotkania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, przy ul. Wańkowicza 9. [galeria...]

 
   
 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wielu sukcesów w przyszłorocznych edycjach konkursu. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli się trudu związanego z ukwieceniem swoich ogródków i balkonów, co przyczyniło się do upiększenia naszych osiedli - wszak wśród kwiatów i zieleni żyje się nam wszystkim przyjemniej. Zachęcamy mieszkańców naszych osiedli, by zadeklarowali swój udział w przyszłorocznych edycjach konkursu „Balkony w kwiatach”

 
   
 
Projekt 2004-2016 SM "Jaroty". Wszelkie prawa zastrzeżone